U kunt het complete personeelsmanagement aan Overstag toevertrouwen, maar ook een projectmatige aanpak, waarin u slechts onderdelen uit handen geeft, behoort tot de mogelijkheden. Onder projecten worden activiteiten verstaan met een eenmalig karakter die qua tijd en kosten zorgvuldig zijn af te bakenen. In onderling overleg wordt een plan van aanpak opgesteld, zodat u van tevoren weet waar u aan toe bent. Het doel daarvan is helder: een effectief en efficiƫnt personeelsbeleid om uw doelstelling te realiseren. Concreet en duidelijk, zakelijk en resultaatgericht.

Lees meer…

Voorbeelden van activiteiten met een projectmatige aanpak zijn:

  • het invoeren van een functionerings- en beoordelingssysteem
  • het implementeren van competentiemanagement
  • het verrichten van een arbeidsvoorwaardenonderzoek
  • het opstellen van een opleidingsplan
  • het instellen van een ondernemingsraad
  • begeleiding bij een reorganisatie
  • begeleiden van een cultuurverandering
  • leeftijdbewust personeelsbeleid
  • conflictbemiddeling
  • aanpakken ziekteverzuim