Naast advisering over specifieke P&O-aangelegenheden kunnen wij gedurende een bepaalde periode uw P&O taken geheel of gedeeltelijk overnemen of aanvullen. Een buitenstaander de organisatie eens tegen het licht laten houden, kan immers verfrissend werken. Bijvoorbeeld bij veranderingsprocessen die niet van de grond komen of reorganisaties die uit de bocht dreigen te vliegen.

Voordeel
Overigens hoeft het bedrijf het water niet aan de lippen te staan om te kiezen voor een interim-manager. Voordeel van een interim-manager is dat hij gewend is om zich snel in te werken en ervaren is in het doorvoeren van verbeteringen. Bijvoorbeeld bij een reorganisatie of tijdelijke afwezigheid van uw HRM manager.

Lees meer…

Plan van aanpak
Elke interim-managementopdracht heeft een uniek karakter. Het is daarom van belang om relevante zaken en afspraken vast te leggen in een helder plan van aanpak. Hierin worden naast de probleemstelling, de doelstelling, de beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden en het gewenste eindresultaat, de duur van de opdracht, de risicobeschrijving en de kritische succesfactoren beschreven. Daarnaast is in het plan van aanpak het voortgangsoverleg tijdens de projectuitvoering vastgelegd. Het plan van aanpak fungeert tenslotte als leidraad en toetssteen voor de opdrachtgevende organisatie en de interim-manager.

Resultaat
Iedere opdracht wordt afgesloten met een eindrapport waarin de onderdelen van het plan van aanpak aan bod komen. Wij vragen de opdrachtgever zich over het resultaat uit te spreken.